Marko Lakkala

Home

www.markolakkala.fi

Hei, uudet nettisivut ovat rakenteilla osoitteessa www.markolakkala.fi.
Käy katsomassa. On siellä jo jotain.


Hello, new websites are under construction at www.markolakkala.fi.
Go see. There is already something there.


Hej, nya webbplatser är under uppbyggnad på finska och engelska på www.markolakkala.fi.
Gå och titta. Det finns redan något där.


Hallo, unter www.markolakkala.fi werden neue Websites auf Finnisch und Englisch erstellt.
Gehen Sie sehen. Da gibt es schon etwas.

marko_lakkala_2017.jpg